ETİK KOMİSYONU
        5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesi gereğince; Başkanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız Etik Komisyonu kurulmuştur.
 
1-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Hakkında Yönetmelik
3-Etik Sözleşmesi 
4-Etik Komisyonu Başkan ve Üyeleri
 
ETİK KOMİSYONU
Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
Fethi ÖZDEMİR
Vali Yardımcısı/Y. İ. Koord. Başk.
Komisyon Başkanı
Bilge DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdür V.
Üye
Hasan Cahit TÜFEKÇİ
Yatırım İzleme Müdürü
Üye
Kamil KARAKAYA
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
Üye
Serkan ALTAN
Strateji ve Koordinasyon Müdürü
Üye
 
Adres             : Orhaniye Mah. Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.
                          No:5/2 Menteşe/MUĞLA
Telefon           : 0252 214 30 32 - 212 92 10 - 214 01 70
Faks               : 0252 214 61 62
e-posta           : yikob@mugla.gov.tr