I-(a) grubu Maden Ruhsatları 2019 yılı Ruhsat Bedeli ve Ödeme Yerleri
 
        İlimizdeki Ruhsatlı I-(a) grubu ruhsatların;
         
        2019 yılı ruhsat bedeli 23.289,00-TL olup,  bu bedelin % 70'i olan 16.312,00 TL' lık kısmı  İşletme Ruhsat Bedeli olarak  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya İlçelerde Mal Müdürlüklerine, 

        % 30' u olan 6.987,00 TL' lık kısmı  Çevre Uyum Bedeli olarak  Başkanlığımızın Ziraat Bankası Muğla Şubesinde bulunan TR13 0001 0002 0168 9060 545002 nolu hesabına yatırılacaktır.

        Ruhsat sahipleri,  İşletme Ruhsat Bedeli ve Çevre Uyum Bedeli'ni  yatırdıklarına dair dekontları Başkanlığımıza dilekçe ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.