SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SONUCU
 
        01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 13. maddesi 1. fıkrası hükmü gereğince Valilik Makamının 09.01.2018 tarih ve 583 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınava ilişkin Sürekli İşçi Kadrosuna geçirilecek personelin sözlü sınav sonuç duyurusuna aşağıdaki duyurular linkinden uluşabilirsiniz.
 
        16/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen Sözlü Sınav Değerlendirme Sonucu için Tıklayanız.
 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.