Tespit Komisyonu Kesin Liste
 
        Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Başkanlığımızda Yükleniciler tarafından çalıştırılmakta iken 696 sayılı KHK'nin 127. maddesiyle 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23. maddesi gereğince "Sürekli İşçi" statüsüne geçirilmek için başvuranlardan sınava girmeye hak kazananlara ait kesin listeye aşağıdaki linkten uluşabilirsiniz.
 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.