Hasan Cahit TÜFEKÇİ
                                                                                         Yatırım İzleme Müdürü
 

              Özgeçmişi:
 
1959 Yılında Isparta’nın Şarkikaraağaç İçesinde doğdum. İlkokul, Ortaokul ve Lise Tahsilimi Kırıkkale'de tamamladım. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldum. Askerliğimi 1984 yılında Ankara Muhabere Okulunda Asteğmen olarak yaptım. 1980 yılında Başladığım Memuriyet hayatımda sırayla; 1980-1990 yılları arasında Tarım Bakanlığı bünyesinde (Lise mezunu) Memur ve Mühendis olarak, 1992-2005 yılları arasında Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Mühendis, İl Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü olarak, 2005-2014 yılları arasında Muğla İl Özel İdaresinde Köye Yönelik Hizmetler Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü, Strateji Geliştirme Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptım. 30.03.2014 tarihinden itibaren Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Yatırım İzleme Müdürü olarak görev yapıyorum. Evli ve 2 Çocuk Babasıyım.
 
 
Yatırım İzleme Müdürlüğünün Görevleri:

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 7. Maddesi Gereği; 
a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,
b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,
c) Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,
d) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,
e) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım ve onarımını sağlamak,
f) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”